ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Beknopt overzicht

  • Wanneer u producten van URTSU bestelt, accepteert u onze algemene voorwaarden

  • Wanneer u producten bestelt garandeert u dat u +18 jaar bent of dat u de toestemming heeft van ouders of voogd

  • URTSU is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u aan ons meedeelt

  • Gebeurtenissen die buiten onze controle zijn worden beschouwd als overmacht

  • De toegepaste prijs is diegene op de datum van u bestelling

  • Verzendkosten en bijkomende kosten worden meegedeeld voor de bevestiging van u bestelling

  • De informatie van uw bankkaart wordt overgedragen via een beveiligde SSL encryptie en wordt niet opgeslagen

  • Lokale kosten zijn mogelijk

  • URTSU behoudt het recht informatie te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging 


Algemene voorwaarden

Deze pagina beschrijft de algemene voorwaarden. Gelieve deze aandachtig te lezen vooraleer producten te bestellen. U dient te begrijpen dat bij het bestellen van onze producten u toestemming geeft gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Met het bestellen van onze producten geeft u aan minstens 18 jaar oud te zijn of de toestemming heeft van ouders of voogd en dat u deze algemene voorwaarden accepteert. De algemene voorwaarden zijn toepasbaar op alle orders die bij URTSU geplaatst worden. Deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten. Voorwaarden die niet door onze algemene voorwaarden worden onderschreven zijn niet bindend, tenzij schriftelijk overeengekomen met ons.

Persoonlijke informatie

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die wij bemachtigen zal door URTSU behandeld worden met de nodige verantwoordelijkheid. De persoonlijke informatie die u verstrekt zal gebruikt worden om verzendingen te garanderen, krediet te beoordelen en u te informeren. De verstrekte informatie is enkel beschikbaar voor URTSU en zal niet gedeeld worden met derden. U behoudt het recht deze informatie te inspecteren. U heeft te allen tijde het recht URTSU te vragen deze informatie te wijzigen of te verwijderen. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden accepteert u het bovenstaande. 


Overmacht

Gebeurtenissen die buiten onze controle zijn, dewelke niet redelijk voorzienbaar zijn, zullen beschouwd worden als overmacht, waardoor URTSU niet verplicht kan gesteld worden de contractuele verplichtingen na te komen. Voorbeelden van overmacht zijn acties van de overheid, veranderingen in de wetgeving, conflicten, embargo's, brand of overstromingen, ongevallen, oorlog, natuurrampen, stakingen of fouten bij de leveranciers. Overmacht omvat ook beslissingen van de overheid die de markt negatief beïnvloeden, zoals restricties, waarschuwingen, verbod, etc. 


Betalingen

Alle producten blijven het bezit van URTSU totdat de volledige betaling is doorgevoerd. De toegepaste prijs is deze welke aangesteld stond op de datum van de plaatsing van de bestelling. Verzendkosten en overige kosten worden meegedeeld vooraleer de aankoop bevestigd wordt. Indien u jonger bent dan 18 jaar dient u toestemming te hebben van uw ouders of voogd vooraleer bij URTSU te bestellen.

Alle financiële transacties die doorgevoerd worden bij URTSU worden behandeld door derden, welke uw financiële bescherming garanderen. De informatie over uw bankkaart wordt niet opgeslagen en wordt behandeld via SSL encryptie. Gelieve de algemene voorwaarden van de geselecteerde betalingsaanbieder aandachtig te lezen daar zij verantwoordelijk zijn voor de gemaakte transactie. 

 

Lokale Belastingen,

 

Lokale belastingen (douane, verkoopsbelastingen) kunnen voorkomen, afhankelijk van uw regio en lokale douanerechten. Deze kosten zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf.
 

Aanvullende Informatie

URTSU behoudt het recht om informatie, zoals prijzen, technische specificaties, verkoopsvoorwaarden en aanbiedingen, te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving. Wanneer een product uitverkocht is, behoudt URTSU het recht om een bestelling te annuleren en de cliënt zo goed mogelijk te vergoeden. URTSU zal de cliënt ook op de hoogte brengen van eventuele equivalente producten, ter vervanging.